MINI ARTIST

MiniArtist je projekt, ktorý deti hravou formou privádza k umeniu. Umelci vytvorili špeciálne pre MiniArtist ilustrácie s príbehom, ktorý môže dieťa ako malý umelec dokončiť tak, ako si sám predstavuje. Deti si tak rozvíjajú fantáziu a zároveň sa učia využívať rôzne umelecké techniky.