MINI ARTIST

MiniArtist: Je projekt, ktorý pomáha deťom rozvíjať fantáziu a kreativitu a prináša rôzne umelecké techniky.