Egreš

Egreš je malý nezávislý tvorca kníh, predovšetkým pre deti. Dôraz kladie na krásne ilustrácie a kvalitné grafické a knihárske prevedenie. V knižkách prináša láskavým spôsobom aj dôležité enviro témy, akými je znečisťovanie oceánov alebo strata domova pre mnohé voľne žijúce zvieratká. Egreš je láska ku krásnym knižkám a prírode 🙂