Kresky

Kresky sú designové dočasné tetovačky, vymyslené, nakreslené a vytlačené na Slovensku. 
http://www.facebook.com/kreskysk
http://www.instagram.com/kreskysk