Miniland

Miniland je internetový obchodík plný pekných hračiek, ktoré robia radosť nielen deťom, ale aj ich rodičom.

V Minilande ponúkame iba to, čomu sami veríme:

– kvalitné produkty vyrobené z eco-friendly materiálov,

– moderný dizajn hračiek, ktorý podporí u detí cit pre estetické vnímanie,

– správny vývin dieťaťa: hračky podnecujú rozvoj jemnej a hrubej motoriky, špeciálnych schopností, vnímanie okolitého sveta

– samostatná hra: hračky prebudia u detí záujem o vonkajší svet

– rozvoj kreativity a fantázie.