Album s programom nájdete v našej udalosti na fb.

Pre prihlásenie na workshopy nás kontaktujte na kidshopup.program@gmail.com do 28. 11. 2018 alebo sa informujte priamo v Starej tržnici na kid. info point o možnosti zapojiť sa na zvolený workshop.

Kid.kid. hurá!