Marika Beňadik Majorová

média

Milada Halová

partneri

Katarína Hulíková

produkcia, eventy

Katarína Morávková

predajcovia, gastro

Katarína Rohaľová

produkcia, eventy